• Koulutuspoliittiset linjaukset


  Koulutuspoliittisissa linjauksissamme painotamme erikoistuneen koulutustarjonnan sekä lisä- ja täydennyskoulutuksen merkitystä, valtakunnallista toiminta-aluetta, laatua määrän sijasta sekä ammatissa toimimisen edellytysten tukemista – mikä tarkoittaa mm. osatutkintoja lyhyempien koulutusten rahoitustarpeiden huomioimista silloin kun ne ovat
  ammatissa toimimisen edellytyksiä. Oleellista on myös, että lainsäädäntö todella tukisi myös jatkossa työelämälähtöistä koulutusta, niin että voimme hyödyntää koulutustoiminnassamme laajasti sen osaamisen jota työelämässä toimivat asiantuntijat omaavat.

 • Erikoisoppilaitosten tehtävä:
   
  - Huolehtii erikoistuneen ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä
  - Ennakoi erikoistumisalansa tulevaisuuden osaamistarpeita
  - Kehittää oman erikoistumisalansa kilpailukykyä ja uudistaa sen osaamista
  - Tuottaa erikoistumisalueensa osaamista yrityslähtöisesti ja valtakunnallisesti
  - Tukee monialaisten oppilaitosten toimintaa oman erikoistumisalueensa osalta esim. ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut
  - Verkottuu alan asiantuntijoiden kanssa ja kehittää alansa koulutusta
  - Kehittää oman erikoistumisalueensa opettajien ammattitaitoa ja opetusta
   
   
  Työelämälähtöinen koulutus:
   
  Työelämässä toimivien osaamisen kehittämisen merkitys sekä tavoitteet, rooli ja asema koulutus- ja elinkeinopolitiikassa  on tunnistettava edellytyksenä osaavan työvoiman saamiselle ja työurien pidentämiselle
   
  Elinkeinoelämän osaamisen monimuotoisuutta tuetaan monipuolisella ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen järjestäjäverkolla, jossa myös toimialan kehittymistä tukevia erikoistuneita toimijoita
   
  Erikoistuneiden koulutuksen järjestäjien toiminnan jatkuvuus on turvattava
  • Järjestämisluvan kriteereissä painotettava laatua, ei määrää
  • Erikoistuneiden toimijoiden järjestämisluvan tulee mahdollistaa monipuolinen toiminta ja valtakunnallinen toiminta-alue
  • Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen järjestäjille on luotava mahdollisuus toimialan kehittämisen erikoistumistehtävään
  • Erikoistuneiden oppilaitosten uudenlaista verkostoitumista on tuettava ja sille on luotava edellytyksiä
  • Työelämän asiantuntemuksen hyödyntämiseen lisä- ja täydennyskoulutuksessa on kannustettava
  • Huolehdittava myös pienten toimialojen osaamistarpeista
  • Järjestäjillä tulee olla käytössään joustavasti kaikki rahoitusmuodot
  Jaa tämä sivu:
  Jaa tämä sivu: