• Historia

  Teollisuuden Ammattikoulut – nykyisin Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry ELO – perustettiin 31.1.1930. Helsingissä pidettiin tuolloin kokous, jossa teollisuusyritysten yhteyteen ammattikouluja perustaneiden yritysten edustajat sopivat yhteistyön aloittamisesta. Mukana olivat vuorineuvos Petter Forsström Lohjan Kalkkitehdas Oy:stä, vuorineuvos Robert Lavonius Kone- ja Siltarakennus Oy:stä, vuorineuvos R. Erik Serlachius G.A. Serlachius Oy:stä ja kenraali Rudolf Walden Yhtyneet Paperitehtaat Oy:stä. Kokouksessa koulujen yhteiseksi tarkastajaksi nimettiin diplomi-insinööri Aarne Levander Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitosta. Vuoden 1930 lopussa yhteistyössä olivat mukana kaikki seitsemän siihen mennessä perustettua teollisuuden ammattikoulua.

   

  Alkuvuosina yhteistyö keskittyi teollisuuden ammattikoulujen yhteisen tarkastajan toimintaan. Tarkastaja seurasi oppilaiden valintaa ja koulujen opetusta sekä loppututkinnon suorittaneiden oppilaiden sijoittumista teollisuuden palvelukseen. 1950-luvun loppupuolella toiminnan luonne alkoi muuttua. Yhdistys toimi teollisuuden omistamien ammattikoulujen ja kurssikeskusten yhdyssiteenä ja seurasi ammattikasvatusta. Myös ammattikouluja omistavien yritysten edustajakokoukset muuttuivat vähitellen rehtorikokouksiksi.

   

  Vuonna 1972 yhdistyksen nimeksi tuli Teollisuus- ja liikealojen ammatilliset oppilaitokset ry TELAO. Uusien sääntöjen mukaan myös liikealan oppilaitoksilla oli mahdollisuus hakea yhdistyksen jäseniksi. Liikealan oppilaitokset liittyivät joukolla TELAOon kuitenkin vasta 1990-luvun puolivälissä. Tätä aikaisemmin jäsenenä oli ollut vain muutama liikealan oppilaitos.

   

  Yhdistyksen nimi on ollut Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry ELO vuodesta 2005 alkaen. Oppilaitosten koulutustarjonta kattaa koko elinkeinoelämän. ELO on aktiivisesti mukana vaikuttamassa ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Yhdistys juhli 80-vuotista taivaltaan vuonna 2010.