Elinkeinoelämän oppilaitosten edustajia
 • Elo on vaikuttajaverkosto

  ELO ja YAOL yhdistyvät - Suomeen uusi vahva työelämälähtöisen koulutuksen puolestapuhuja

  Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO ja Yksityisten alojen oppilaitokset ry YAOL yhdistävät toimintansa 1.1.2020 lähtien. Uudeksi nimeksi tulee Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL.

  EOL:n tarkoituksena on toimia elinkeinoelämän ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyöelimenä sekä etujärjestönä. Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja edistää yksityisten ammatillisten ja elinkeinoelämän oppilaitosten pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa ja edistää niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea oikeuskelpoiset yksityiset yhteisöt ja säätiöt, jotka ylläpitävät oppilaitoksia, joilla on lain, asetusten, toimiluvan tai koulutuksen järjestämisluvan nojalla oikeus antaa koulutusta. Kannattajajäseniksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jolla on koulutustoimintaa tai joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistys on jäsenmäärältään Suomen suurin yksityisen, työelämälähtöisen koulutuksen puolestapuhuja.

   

  Lisätietoja:

  Antti Loukola
  hallituksen puheenjohtaja
  puheenjohtaja@yaol.fi